Cu noi, Europa e mai aproape
 
                 
 


       Transportul reprezinta o latura a activitatii umane prin care cu mijloace speciale se realizeaza deplasarea voluntara și organizata dintr-o locatie geografica la alta a bunurilor materiale și a persoanelor in vederea satisfacerii nevoilor materiale și spirituale ale societații. Transporturile sunt prezente in toate aspectele vieții moderne. Ele au rol vital, intrucat realizeaza legaturile dintre regiuni și localitați diferite, asigurand:

•    Accesul persoanelor in acele locuri care prezinta, la un moment dat, un anumit interes pentru acestea;
•    Transferul marfurilor din locurile sau regiunile unde sunt disponibile catre locurile și regiunile in care vor fi stocate sau consummate.

       Se poate afirma ca transporturile reprezinta acel liant intre activitațile separate spațial și temporal ,care permite crearea unui sistem economic. Ele stimuleaza activitațile economice și competiția in diferitele sectoare de activitate.